Over Schubert.nl

Schubert.nl gaat – u raadt het al – over Schubert, maar dan wel gezien met een Nederlandse bril. De nadruk ligt op Schubert, zo zullen er ook publicaties in het Engels en in het Duits verschijnen, maar voor wat concrete concerten en masterclasses betreft, is er een duidelijk Nederlands accent. Voor zover er echter in het omringende buitenland en uiteraard ook in Schuberts vaderland Oostenrijk interessante evenementen of concerten plaatsvinden, zullen we daar ook aandacht aan besteden.

We streven er zelfs naar geluidsregistraties van concerten of concertfragmenten te plaatsen, waarbij dan de voorkeur uitgaat naar concerten die qua interpretatie zich in gunstige zin onderscheiden van de meeste Schubert-concerten.

Schubert.nl is een initiatief van Dré de Man, journalist, fotograaf, uitgever en tenor. Verder heeft tenor Andreas Morgenstern zijn medewerking toegezegd en is Schubert.nl in gesprek met verschillende andere partijen.

Unfortunately, for the moment we have to use cookies. More information soon. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Op dit moment kunnen we helaas niet om het gebruik van cookies heen, meer informatie binnenkort. Blijft u op de site, dan geldt dat als toestemming.